Napušči in venci

Profili za napušče se večinoma izdelujejo po naročilu. Montaža se lahko vrši samo s pritrjevanjem na fasado, ker sama teža profila večinoma ne presega 5 kg na meter dolžine.  Prednost uporabe napuščnih profilov je tudi ta, da preprečuje toplotni most med fasado in podstrešjem. Gladka površina preprečuje naseljevanje mrčesa pod napuščem.